Czas wygenerowania treści 2020-07-07 07:44:38

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2017


Sesja nr 42 z dnia 18 września 2017

Nr uchwałyW sprawie
V/42/1/2017 przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Województwa Śląskiego
V/42/2/2017 przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia 95. rocznicy pierwszych wyborów i pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego
V/42/3/2017 sprzeciwu wobec decyzji o przesunięciu na listę rezerwową w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do roku 2023 projektu: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice
V/42/4/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/42/5/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/42/6/2017 powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego
V/42/7/2017 zaliczenia odcinków dróg (byłej DK 46) na terenie Gminy Lubliniec do kategorii dróg wojewódzkich
V/42/8/2017 likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
V/42/9/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej
V/42/10/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej
V/42/11/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/5/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
V/42/12/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Bytomiu
V/42/13/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu
V/42/14/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie
V/42/15/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/9/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie
V/42/16/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/10/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie
V/42/17/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/11/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SPZOZ
V/42/18/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/12/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gorzycach
V/42/19/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/13/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
V/42/20/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/14/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
V/42/21/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/15/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
V/42/22/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/16/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej w Jaworzu
V/42/23/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/17/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
V/42/24/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/18/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – s.p.z.o.z.
V/42/25/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/19/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Katowickiemu Centrum Onkologii
V/42/26/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Katowicach
V/42/27/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach
V/42/28/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/22/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
V/42/29/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu
V/42/30/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/24/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Chorób Płuc w Orzeszu
V/42/31/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/25/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu
V/42/32/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/26/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
V/42/33/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/27/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
V/42/34/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/28/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
V/42/35/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/29/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku
V/42/36/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/30/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
V/42/37/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/31/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu
V/42/38/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/32/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu
V/42/39/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/33/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
V/42/40/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/34/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu „REPTY” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach
V/42/41/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/35/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Psychiatrycznemu z siedzibą w Toszku
V/42/42/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/36/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu
V/42/43/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/37/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej
V/42/44/2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/38/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713