Czas wygenerowania treści 2020-07-09 12:37:20

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2017


Sesja nr 35 z dnia 20 marca 2017

Nr uchwałyW sprawie
V/35/1/2017 przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicemarszałka Województwa Śląskiego
V/35/2/2017 zmiany składu Komisji Rewizyjnej
V/35/3/2017 wyboru Wicemarszałka Województwa Śląskiego
V/35/4/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/35/5/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/35/6/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/35/7/2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017
V/35/8/2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017
V/35/9/2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017
V/35/10/2017 zmiany uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie
V/35/11/2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bytomiu przy ul. Smolenia
V/35/12/2017 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Miasta Tychy czterech nieruchomości gruntowych położonych w Tychach
V/35/13/2017 zmiany uchwały Nr IV/51/16/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
V/35/14/2017 zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/35/15/2017 udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice
V/35/16/2017 zawarcia porozumienia z Województwem Opolskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia od Województwa Opolskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
V/35/17/2017 określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 roku na terenie województwa śląskiego
V/35/18/2017 przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany sposobu realizacji Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej
V/35/19/2017 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
V/35/20/2017 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2017 roku
V/35/21/2017 zmiany składu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
V/35/22/2017 przyjęcia oświadczenia dotyczącego upamiętnienia 20. rocznicy uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713