Czas wygenerowania treści 2020-05-31 21:09:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2017


Sesja nr 34 z dnia 13 lutego 2017

Nr uchwałyW sprawie
V/34/1/2017 wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Śląskiego do składu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
V/34/2/2017 wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
V/34/3/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/34/4/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/34/5/2017 zmiany uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. 2016, poz. 2845)
V/34/6/2017 zmiany uchwały Nr V/30/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego
V/34/7/2017 przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego
V/34/8/2017 przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020
V/34/9/2017 wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”
V/34/10/2017 zaliczenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mszana oraz na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do kategorii dróg wojewódzkich
V/34/11/2017 zmiany uchwały Nr V/12/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej
V/34/12/2017 zmiany uchwały Nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej
V/34/13/2017 zmiany uchwały Nr V/12/5/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
V/34/14/2017 zmiany uchwały Nr V/12/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Bytomiu
V/34/15/2017 zmiany uchwały Nr V/12/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu
V/34/16/2017 zmiany uchwały Nr V/12/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie
V/34/17/2017 zmiany uchwały Nr V/12/9/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie
V/34/18/2017 zmiany uchwały Nr V/12/10/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie
V/34/19/2017 zmiany uchwały Nr V/12/11/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SPZOZ
V/34/20/2017 zmiany uchwały Nr V/12/12/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gorzycach
V/34/21/2017 zmiany uchwały Nr V/12/13/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
V/34/22/2017 zmiany uchwały Nr V/12/14/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
V/34/23/2017 zmiany uchwały Nr V/12/15/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
V/34/24/2017 zmiany uchwały Nr V/12/16/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej w Jaworzu
V/34/25/2017 zmiany uchwały Nr V/12/17/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
V/34/26/2017 zmiany uchwały Nr V/12/18/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – s.p.z.o.z.
V/34/27/2017 zmiany uchwały Nr V/12/19/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Katowickiemu Centrum Onkologii
V/34/28/2017 zmiany uchwały Nr V/12/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Katowicach
V/34/29/2017 zmiany uchwały Nr V/12/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach
V/34/30/2017 zmiany uchwały Nr V/12/22/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
V/34/31/2017 zmiany uchwały Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu
V/34/32/2017 zmiany uchwały Nr V/12/24/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Chorób Płuc w Orzeszu
V/34/33/2017 zmiany uchwały Nr V/12/25/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu
V/34/34/2017 zmiany uchwały Nr V/12/26/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
V/34/35/2017 zmiany uchwały Nr V/12/27/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
V/34/36/2017 zmiany uchwały Nr V/12/28/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
V/34/37/2017 zmiany uchwały Nr V/12/29/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku
V/34/38/2017 zmiany uchwały Nr V/12/30/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
V/34/39/2017 zmiany uchwały Nr V/12/31/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu
V/34/40/2017 zmiany uchwały Nr V/12/32/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Diagnostyki Obrazowej z siedzibą Sosnowcu
V/34/41/2017 zmiany uchwały Nr V/12/33/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
V/34/42/2017 zmiany uchwały Nr V/12/34/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu „REPTY” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach
V/34/43/2017 zmiany uchwały Nr V/12/35/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Psychiatrycznemu z siedzibą w Toszku
V/34/44/2017 zmiany uchwały Nr V/12/36/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu
V/34/45/2017 zmiany uchwały Nr V/12/37/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej
V/34/46/2017 zmiany uchwały Nr V/12/38/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
V/34/47/2017 powołania doraĽnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
V/34/48/2017 powołania doraĽnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713