Czas wygenerowania treści 2020-07-06 04:42:32

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2015


Sesja nr 9 z dnia 25 maja 2015

Nr uchwałyW sprawie
V/9/1/2015 przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego
V/9/2/2015 nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
V/9/3/2015 nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
V/9/4/2015 przyjęcia Programu pod nazwą Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny
V/9/5/2015 zmiany uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania, zmienionej uchwałą Nr IV/14/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 paĽdziernika 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
V/9/6/2015 przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
V/9/7/2015 przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku
V/9/8/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/9/9/2015 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok
V/9/10/2015 zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2015 rok
V/9/11/2015 udzielenia pomocy finansowej Miastu Będzin
V/9/12/2015 likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
V/9/13/2015 rozszerzenia działalności podstawowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
V/9/14/2015 przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Chełm Śląski
V/9/15/2015 przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Truskolasy
V/9/16/2015 przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Wręczyca Wielka
V/9/17/2015 przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Gliwice
V/9/18/2015 rozpatrzenia skargi na Marszałka i Zarząd Województwa Śląskiego
V/9/19/2015 rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713