Czas wygenerowania treści 2020-07-14 19:23:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2015


Sesja nr 6 z dnia 16 marca 2015

Nr uchwałyW sprawie
V/6/1/2015 nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
V/6/2/2015 nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
V/6/3/2015 nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej
V/6/4/2015 przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku
V/6/5/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/6/6/2015 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok
V/6/7/2015 udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z realizacją przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 roku Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku
V/6/8/2015 wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie w formie darowizny nieruchomości położonej w Tychach na rzecz Gminy Tychy
V/6/9/2015 określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2015 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
V/6/10/2015 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu umowy dzierżawy, na czas oznaczony 10 lat, parterowego pawilonu zachodniego przy Alei Legionów 10
V/6/11/2015 rozszerzenia działalności podstawowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
V/6/12/2015 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/48/15/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego
V/6/13/2015 określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2015 roku na terenie województwa śląskiego
V/6/14/2015 likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej
V/6/15/2015 likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
V/6/16/2015 likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bielsku - Białej
V/6/17/2015 likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach
V/6/18/2015 likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
V/6/19/2015 likwidacji I, II i III Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych wchodzących w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
V/6/20/2015 likwidacji Centrum Języków Europejskich –Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
V/6/21/2015 zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”
V/6/22/2015 wyznaczenia Aglomeracji Knurów – 1
V/6/23/2015 wyznaczenia Aglomeracji Knurów – 2
V/6/24/2015 wyznaczenia Aglomeracji Poręba
V/6/25/2015 wyznaczenia Aglomeracji Krupski Młyn
V/6/26/2015 wyznaczenia Aglomeracji Łazy
V/6/27/2015 wyznaczenia Aglomeracji Kochcice
V/6/28/2015 wyznaczenia Aglomeracji Orzesze Śródmieście
V/6/29/2015 wyznaczenia Aglomeracji Szczekociny
V/6/30/2015 wyznaczenia Aglomeracji Gardawice
V/6/31/2015 likwidacji Aglomeracji Ruda Kozielska
V/6/32/2015 likwidacji Aglomeracji Krzyżanowice – Bohumin
V/6/33/2015 rozpatrzenia skarg na Marszałka Województwa Śląskiego
V/6/34/2015 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
V/6/35/2015 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2015 roku
V/6/36/2015 wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713