Czas wygenerowania treści 2020-07-09 00:06:14

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2015


Sesja nr 16 z dnia 21 grudnia 2015

Nr uchwałyW sprawie
V/16/1/2015 Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025
V/16/2/2015 budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok
V/16/3/2015 zmiany Statutu Województwa Śląskiego
V/16/4/2015 zmiany Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego
V/16/5/2015 przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2016 Rokiem Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK „Wujek”
V/16/6/2015 zmiany Statutu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, nadanego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr V/12/19/2015 z dnia 21 września 2015 roku
V/16/7/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/16/8/2015 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok
V/16/9/2015 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w gminie Wilkowice
V/16/10/2015 wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w drodze przetargowej, na czas oznaczony 10 lat, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej
V/16/11/2015 zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/6/9/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2015 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
V/16/12/2015 powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego
V/16/13/2015 utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla „Budowy drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice Część „Zachód” od km 0+245,29 do km 4+037,37 (odcinek G2)”
V/16/14/2015 utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla „Budowy drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice Część „Zachód” od km 4+037,37 do km 5+320,00 (odcinek G2/4)”
V/16/15/2015 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych
V/16/16/2015 wystosowania apelu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie działań zmierzających do współprowadzenia dwóch samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie, tj. Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie oraz Opery Śląskiej w Bytomiu
V/16/17/2015 przyjęcia rezolucji do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uniknięcia niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów
V/16/18/2015 przyjęcia rezolucji o udzieleniu poparcia dla starań o wpisanie struktury kopalni rud ołowiu, srebra, cynku w Tarnowskich Górach wraz z unikatowym systemem gospodarki wodami podziemnymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
V/16/19/2015 wyznaczenia Aglomeracji MiedĽna-Wola
V/16/20/2015 wyznaczenia Aglomeracji Katowice
V/16/21/2015 wyznaczenia Aglomeracji Mstów
V/16/22/2015 powołania doraĽnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
V/16/23/2015 powołania doraĽnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji
V/16/24/2015 zmiany składu Komisji Rewizyjnej
V/16/25/2015 zmiany składu Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
V/16/26/2015 zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
V/16/27/2015 zmiany składu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
V/16/28/2015 zmiany składu Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich
V/16/29/2015 zmiany składu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
V/16/30/2015 zmiany składu Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
V/16/31/2015 zmiany składu Komisji Statutowo-Regulaminowej
V/16/32/2015 zmiany składu Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej
V/16/33/2015 zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
V/16/34/2015 zbycia udziałów spółki OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.
V/16/35/2015 zbycia udziałów spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.
V/16/36/2015 udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 18 września 2015 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713