Czas wygenerowania treści 2020-07-09 19:28:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2015


Sesja nr 15 z dnia 16 listopada 2015

Nr uchwałyW sprawie
V/15/1/2015 przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie
V/15/2/2015 zmiany uchwały Nr IV/5/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, zmienionej uchwałą Nr IV/46/1/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2014 roku
V/15/3/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/15/4/2015 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok
V/15/5/2015 zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2015 rok
V/15/6/2015 wyznaczenia Aglomeracji Ożarowice
V/15/7/2015 wyznaczenia Aglomeracji Truskolasy
V/15/8/2015 wyznaczenia Aglomeracji Popów
V/15/9/2015 wyznaczenia Aglomeracji Wręczyca Wielka
V/15/10/2015 wyznaczenia Aglomeracji Gliwice
V/15/11/2015 zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” z póĽn. zm.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713