Czas wygenerowania treści 2020-07-07 14:31:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2015


Sesja nr 14 z dnia 26 października 2015

Nr uchwałyW sprawie
V/14/1/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/14/2/2015 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok
V/14/3/2015 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2015 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
V/14/4/2015 zmiany uchwały Nr V/7/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2015
V/14/5/2015 zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/7/7/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczącego obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych realizacja, którego przekracza 1 rok budżetowy
V/14/6/2015 wyznaczenia Aglomeracji Chełm Śląski
V/14/7/2015 wyznaczenia Aglomeracji Bieruń I
V/14/8/2015 wyznaczenia Aglomeracji Bieruń II
V/14/9/2015 wyznaczenia Aglomeracji Bieruń III
V/14/10/2015 rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713