Czas wygenerowania treści 2020-07-06 11:46:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2015


Sesja nr 11 z dnia 31 sierpnia 2015

Nr uchwałyW sprawie
V/11/1/2015 podjęcia działań zmierzających do zbycia na rzecz Miasta Tychy udziałów Województwa Śląskiego w spółce MEGREZ sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz nieruchomości będących własnością Województwa Śląskiego
V/11/2/2015 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Zespołem Poradni Specjalistycznych Nr 1 w Tychach Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Edukacji 102 w Tychach, na okres 10 lat
V/11/3/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/11/4/2015 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok
V/11/5/2015 zawarcia Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Żytomierską Obwodową Administracją Państwową
V/11/6/2015 aktualizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” poprzez przyjęcie „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”
V/11/7/2015 przyjęcia „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”
V/11/8/2015 przyjęcia Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
V/11/9/2015 uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego
V/11/10/2015 zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” z póĽn. zm.
V/11/11/2015 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - I edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
V/11/12/2015 zmiany uchwały Nr IV/20/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012 roku
V/11/13/2015 wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu w drodze przetargowej, na czas oznaczony 10 lat, zespołu pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Pracowni Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
V/11/14/2015 wyznaczenia Aglomeracji Nędza
V/11/15/2015 wyznaczenia Aglomeracji Panki
V/11/16/2015 wyznaczenia Aglomeracji Piekary Śląskie
V/11/17/2015 wyznaczenia Aglomeracji Skoczów
V/11/18/2015 wyznaczenia Aglomeracji Mykanów
V/11/19/2015 zmiany uchwały Nr V/9/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
V/11/20/2015 zmiany uchwały Nr V/9/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
V/11/21/2015 zmiany uchwały Nr V/6/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej
V/11/22/2015 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713