Czas wygenerowania treści 2020-07-08 23:29:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2015


Sesja nr 10 z dnia 22 czerwca 2015

Nr uchwałyW sprawie
V/10/1/2015 przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Województwa Śląskiego
V/10/2/2015 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego
V/10/3/2015 wyboru Członka Zarządu Województwa Śląskiego
V/10/4/2015 wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
V/10/5/2015 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Województwa Śląskiego za 2014 rok
V/10/6/2015 absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2014
V/10/7/2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/10/8/2015 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok
V/10/9/2015 zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2015 rok
V/10/10/2015 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Świętokrzyskiemu w kwocie 12 500,00 zł na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich
V/10/11/2015 udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku
V/10/12/2015 przekształcenia Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu poprzez likwidację internatu wchodzącego w skład tej placówki
V/10/13/2015 likwidacji aglomeracji Złochowice
V/10/14/2015 wyznaczenia Aglomeracji Sosnowiec
V/10/15/2015 wyznaczenia Aglomeracji Pogwizdów
V/10/16/2015 wyznaczenia Aglomeracji Pszczyna
V/10/17/2015 wyznaczenia Aglomeracji Dąbrowa Górnicza
V/10/18/2015 wyznaczenia Aglomeracji Pszów
V/10/19/2015 wyznaczenia Aglomeracji Ruda Śląska
V/10/20/2015 wyznaczenia Aglomeracji WoĽniki
V/10/21/2015 wyznaczenia Aglomeracji WoĽniki-Psary
V/10/22/2015 wyznaczenia Aglomeracji Zawiercie
V/10/23/2015 wyznaczenia Aglomeracji Czechowice-Dziedzice
V/10/24/2015 wyznaczenia Aglomeracji Olsztyn


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713