Czas wygenerowania treści 2020-07-02 14:22:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2011


Sesja nr 9 z dnia 16 maja 2011

Nr uchwałyW sprawie
IV/9/1/2011 wyrażenia woli wsparcia Miasta Katowice w realizacji projektu Europejska Stolica Kultury Katowice 2016
IV/9/2/2011 zawarcia Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Adżarską Republiką Autonomiczną (Gruzja)
IV/9/3/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/9/4/2011 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/9/5/2011 wyrażenia zgody na przyznanie dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację robót budowlanych, dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja którego przekracza 1 rok budżetowy
IV/9/6/2011 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2011 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
IV/9/7/2011 udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Miastu Zabrze na wkład własny do zadania pod nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
IV/9/8/2011 udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Gminie Pszczyna na wkład własny do zadania pod nazwą Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
IV/9/10/2011 udzielenia pomocy finansowej dla Gmin Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w Województwie Śląskim
IV/9/11/2011 zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/9/12/2011 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/9/13/2011 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
IV/9/14/2011 przekształcenia Dziecięcego Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich
IV/9/15/2011 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
IV/9/16/2011 wyznaczenia Aglomeracji Koziegłowy
IV/9/17/2011 zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
IV/9/18/2011 zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
IV/9/19/2011 zmiany składu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713