Czas wygenerowania treści 2020-07-07 15:09:29

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2011


Sesja nr 7 z dnia 11 kwietnia 2011

Nr uchwałyW sprawie
IV/7/1/2011 objęcia mandatu Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/7/2/2011 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”
IV/7/3/2011 wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
IV/7/4/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2011
IV/7/5/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/7/6/2011 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/7/7/2011 udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim
IV/7/8/2011 zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/7/9/2011 wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach
IV/7/10/2011 wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
IV/7/11/2011 przyjęcia rezolucji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych
IV/7/12/2011 przystąpienia Województwa Śląskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” z ograniczoną odpowiedzialnością
IV/7/13/2011 uczczenia pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713