Czas wygenerowania treści 2020-07-07 15:28:51

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2011


Sesja nr 6 z dnia 14 marca 2011

Nr uchwałyW sprawie
IV/6/1/2011 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/6/2/2011 przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018
IV/6/3/2011 przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
IV/6/4/2011 przyjęcia oświadczenia dotyczącego bezpłatnego korzystania z odcinków autostrad A1 i A4 na terenie Województwa Śląskiego
IV/6/5/2011 zmiany statutu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
IV/6/6/2011 zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
IV/6/7/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/6/8/2011 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/6/9/2011 zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/6/10/2011 udzielenia pomocy finansowej Gminom: MiedĽno, Dąbrowa Zielona, Radziechowy – Wieprz, Nędza, Krzanowice, Włodowice, Koniecpol, Żarki, Blachownia, Tworóg, Ciasna, Pyskowice, Zebrzydowice, Boronów, Bobrowniki,Niegowa, Piekary Śląskie, Cieszyn, Czernichów, Myszków, Jasienica, Miastom:Chorzów, Jastrzębie - Zdrój, Jaworzno, Zabrze, Sosnowiec, Gminie i Miastu: Czerwionka-Leszczyny, Powiatom: Kłobuckiemu, Myszkowskiemu, Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2011 na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
IV/6/11/2011 udzielenia pomocy finansowej Gminie KuĽnia Raciborska na realizację projektu pod nazwą „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach
IV/6/12/2011 wyrażenia zgody na wniesienie do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna jako aportu sześciu nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie
IV/6/13/2011 wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Istebnej
IV/6/14/2011 zmiany uchwały Nr III/59/10/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
IV/6/15/2011 określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2011 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty 525 915 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2011 roku
IV/6/16/2011 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
IV/6/17/2011 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
IV/6/18/2011 przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
IV/6/19/2011 likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z.
IV/6/20/2011 powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
IV/6/21/2011 rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego
IV/6/22/2011 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
IV/6/23/2011 zmiany składu Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej
IV/6/24/2011 zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
IV/6/25/2011 powołania doraĽnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713