Czas wygenerowania treści 2020-07-08 23:37:11

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2011


Sesja nr 5 z dnia 14 lutego 2011

Nr uchwałyW sprawie
IV/5/1/2011 przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015
IV/5/2/2011 przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016
IV/5/3/2011 nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
IV/5/4/2011 zmiany uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
IV/5/5/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/5/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej
IV/5/6/2011 zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
IV/5/7/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/5/8/2011 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/5/9/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2011
IV/5/10/2011 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świnna na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini
IV/5/11/2011 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr 13 znajdującego się w budynku przy ulicy Nowy Świat 11 A w Rabce-Zdroju
IV/5/12/2011 wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej umowy dzierżawy pralni, na czas oznaczony 10 lat
IV/5/13/2011 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu poprzez utworzenie Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
IV/5/14/2011 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez utworzenie Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu
IV/5/15/2011 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SP ZOZ
IV/5/16/2011 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
IV/5/17/2011 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu rocznej działalności w 2010 roku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/5/18/2011 zatwierdzenia Cennika Usług świadczonych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/5/19/2011 określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 roku
IV/5/20/2011 przystąpienia do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji położonych w gminach: Zawiercie, Będzin, Pawłowice, Blachownia, Istebna oraz Suszec
IV/5/21/2011 wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa
IV/5/22/2011 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego w 2011 roku
IV/5/23/2011 rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego
IV/5/24/2011 rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego
IV/5/25/2011 zmiany składu Komisji Rewizyjnej
IV/5/26/2011 zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
IV/5/27/2011 zmiany składu Komisji Statutowo-Regulaminowej
IV/5/28/2011 zmiany składu doraĽnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
IV/5/29/2011 przyjęcia apelu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów w sprawie zmniejszenia kwoty środków Funduszu Pracy na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Województwie Śląskim
IV/5/30/2011 ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
IV/5/31/2011 przyjęcia apelu do Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP i Rady Ministrów RP w sprawie wsi i rolnictwa


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713