Czas wygenerowania treści 2020-07-06 04:02:48

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2011


Sesja nr 16 z dnia 19 grudnia 2011

Nr uchwałyW sprawie
IV/16/1/2011 przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2012 Rokiem Konstantego Wolnego
IV/16/2/2011 objęcia mandatu Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/16/3/2011 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/16/4/2011 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/16/5/2011 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
IV/16/6/2011 budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok
IV/16/7/2011 Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu
IV/16/8/2011 zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
IV/16/9/2011 zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
IV/16/10/2011 zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
IV/16/11/2011 zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
IV/16/12/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/16/13/2011 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/16/14/2011 ustalenia wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym Województwa Śląskiego z upływem roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2012 roku
IV/16/15/2011 zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/16/16/2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Województwo Śląskie akcji Skarbu Państwa w spółce Drogowa Trasa Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach
IV/16/17/2011 zmiany „Programu rozwoju bazy sportowej” stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/12/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2011
IV/16/18/2011 wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ulicy PCK 1, o powierzchni użytkowej 80 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie Pracowni Tomografii Komputerowej, a także na odstąpienie od przetargowego trybu wyłonienia dzierżawcy
IV/16/19/2011 wyznaczenia Aglomeracji Popów
IV/16/20/2011 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie
IV/16/21/2011 powołania doraĽnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
IV/16/22/2011 powołania doraĽnej Komisji ds. Gospodarki i Rynku
IV/16/23/2011 zmiany składu Komisji Rewizyjnej
IV/16/24/2011 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/16/25/2011 utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
IV/16/26/2011 nadania statutu Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności
IV/16/27/2011 powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego
IV/16/28/2011 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
IV/16/29/2011 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
IV/16/30/2011 przyjęcia oświadczenia upamiętniającego 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713