Czas wygenerowania treści 2020-07-14 17:56:31

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2011


Sesja nr 15 z dnia 14 listopada 2011

Nr uchwałyW sprawie
IV/15/1/2011 nadania Filharmonii Śląskiej w Katowicach imienia Henryka Mikołaja Góreckiego oraz przyjęcia apelu do Sejmu RP o ustanowienie roku 2013 Rokiem Henryka Mikołaja Góreckiego w 80. rocznicę urodzin artysty
IV/15/2/2011 zmiany uchwały Nr III/17/16/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu Filharmonii Śląskiej w Katowicach
IV/15/3/2011 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/15/4/2011 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/15/5/2011 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/15/6/2011 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/15/7/2011 wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/15/8/2011 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/15/9/2011 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”
IV/15/10/2011 wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NP/II/0911/360/11 z dnia 17 paĽdziernika 2011 roku stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/13/9/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach
IV/15/11/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/15/12/2011 wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
IV/15/13/2011 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/15/14/2011 zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/15/15/2011 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach umowy dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni 71,8839 ha, na czas oznaczony 10 lat
IV/15/16/2011 wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Lublińcu
IV/15/17/2011 zmiany uchwały Nr III/59/17/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2010 roku, dotyczącej zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2011 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/15/18/2011 zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2012 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/15/19/2011 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
IV/15/20/2011 przekształcenia Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
IV/15/21/2011 przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej
IV/15/22/2011 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
IV/15/23/2011 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej
IV/15/24/2011 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
IV/15/25/2011 przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Pszów
IV/15/26/2011 przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Będzin
IV/15/27/2011 przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
IV/15/28/2011 przyjęcia rezolucji w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713