Czas wygenerowania treści 2020-07-14 18:32:14

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2011


Sesja nr 13 z dnia 12 września 2011

Nr uchwałyW sprawie
IV/13/1/2011 przystąpienia Województwa Śląskiego do sieci współpracy IQ-Net Phase 5 i pokrycia kosztów uczestnictwa
IV/13/2/2011 przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej
IV/13/3/2011 określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do wojewódzkiego regularnego przewozu osób realizowanego przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.
IV/13/4/2011 powierzenia przez Województwo Śląskie Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania pod nazwą: usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
IV/13/5/2011 wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Goczałkowicach-Zdroju
IV/13/6/2011 zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/13/7/2011 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/13/8/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/13/9/2011 zmiany siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach
IV/13/10/2011 podjęcia działań zmierzających do utworzenia z Gminą Katowice wspólnej instytucji kultury pod nazwą Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach
IV/13/11/2011 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713