Czas wygenerowania treści 2020-07-06 05:11:18

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2011


Sesja nr 12 z dnia 29 sierpnia 2011

Nr uchwałyW sprawie
IV/12/1/2011 zawarcia porozumienia między Województwem Małopolskim a Województwem Śląskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie wykonania prac scaleniowo-wymiennych dla wybranych obrębów z terenu województwa śląskiego
IV/12/2/2011 uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2011
IV/12/3/2011 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – III edycja”
IV/12/4/2011 przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe
IV/12/5/2011 zmiany siedziby Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej
IV/12/6/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2011
IV/12/7/2011 zmiany uchwały Nr IV/10/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2011
IV/12/8/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/12/9/2011 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/12/10/2011 zmiany uchwały Nr III/56/7/2010 z dnia 22 września 2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
IV/12/11/2011 zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/12/12/2011 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2936 S w Sośnicowicach
IV/12/13/2011 wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, położonej w Olkuszu przy ul. Kościuszki 11
IV/12/14/2011 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dra Emila Cyrana w Lublińcu
IV/12/15/2011 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
IV/12/16/2011 przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Jaworzno
IV/12/17/2011 rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego
IV/12/18/2011 rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713