Czas wygenerowania treści 2020-07-06 11:40:48

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2011


Sesja nr 11 z dnia 4 lipca 2011

Nr uchwałyW sprawie
IV/11/1/2011 nadania statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach
IV/11/2/2011 zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, przyjętego uchwałą Nr III/34/14/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku (z póĽniejszymi zmianami)
IV/11/3/2011 zmiany Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, przyjętych uchwałą Nr III/38/5/2009 z dnia 20 maja 2009 roku (z póĽniejszymi zmianami)
IV/11/4/2011 zmiany uchwały Nr III/53/8/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych Województwa Śląskiego
IV/11/5/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/11/6/2011 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/11/7/2011 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/11/8/2011 udzielenia pomocy finansowej powiatom ziemskim województwa śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
IV/11/9/2011 powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713