Czas wygenerowania treści 2020-07-09 20:51:18

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2011


Sesja nr 10 z dnia 20 czerwca 2011

Nr uchwałyW sprawie
IV/10/1/2011 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2010 rok
IV/10/2/2011 absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2010
IV/10/3/2011 deklaracji dotyczącej opracowania Strategii dla rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa śląskiego i małopolskiego
IV/10/4/2011 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020
IV/10/5/2011 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok
IV/10/6/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2011
IV/10/7/2011 udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa pomieszczeń wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz pomieszczeń biurowych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w ramach realizacji w budżecie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi
IV/10/8/2011 udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży
IV/10/9/2011 udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży
IV/10/10/2011 zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/10/11/2011 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
IV/10/12/2011 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
IV/10/13/2011 przekształcenia Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
IV/10/14/2011 przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
IV/10/15/2011 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
IV/10/16/2011 rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego
IV/10/17/2011 przyjęcia oświadczenia dotyczącego Archiwum Powstań Śląskich


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713