Czas wygenerowania treści 2020-07-07 15:15:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2010


Sesja nr 59 z dnia 10 listopada 2010

Nr uchwałyW sprawie
III/59/1/2010 zaopiniowania projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych
III/59/2/2010 wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o połączenie z dniem 1 września 2011 roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu oraz Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową z siedzibą w Czeladzi
III/59/3/2010 deklaracji wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Czeladzi, z dniem jej utworzenia
III/59/4/2010 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/59/5/2010 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/59/6/2010 zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/59/7/2010 zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/59/8/2010 zmiany uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
III/59/9/2010 zmiany uchwały Nr III/56/12/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
III/59/10/2010 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
III/59/11/2010 udzielenia pomocy finansowej Gminie KuĽnia Raciborska na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją zadania pod nazwą: „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów” w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach
III/59/12/2010 udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Gminie Pszczyna na wkład własny do zadania pod nazwą: „Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
III/59/13/2010 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Gminy Miasta Częstochowy udziału Województwa Śląskiego 174/1000 we współwłasności nieruchomości, położonej w Częstochowie przy ulicy Bór 61, za cenę niższą niż wartość rynkowa tego udziału
III/59/14/2010 zmiany „Programu rozwoju bazy sportowej”
III/59/15/2010 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
III/59/16/2010 przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
III/59/17/2010 zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2011 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/59/18/2010 wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa
III/59/19/2010 przystąpienia Województwa Śląskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” z ograniczoną odpowiedzialnością
III/59/20/2010 zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/59/21/2010 poparcia inicjatywy ustanowienia Nagrody i organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek
III/59/22/2010 przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713