Czas wygenerowania treści 2020-07-02 15:22:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2010


Sesja nr 58 z dnia 20 października 2010

Nr uchwałyW sprawie
III/58/1/2010 nadania statutu Muzeum Śląskiemu w Katowicach
III/58/2/2010 nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Pszczynie
III/58/3/2010 nadania statutu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
III/58/4/2010 zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej
III/58/5/2010 zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
III/58/6/2010 zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
III/58/7/2010 przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
III/58/8/2010 wykonywania przez Województwo Śląskie działalności w zakresie telekomunikacji
III/58/9/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/58/10/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/58/11/2010 zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/58/12/2010 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2011-2015 na realizację projektu pod nazwą: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa
III/58/13/2010 zmiany uchwały Nr III/28/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji projektu pod nazwą: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
III/58/14/2010 zmiany uchwały Nr III/44/3/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
III/58/15/2010 zmiany uchwały Nr III/55/13/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zawarcia długoterminowej umowy na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przez zwiększenie wartości zobowiązania długoterminowego o kwotę 7 000,00 zł
III/58/16/2010 zmiany Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2010
III/58/17/2010 wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Lublińcu
III/58/18/2010 wyrażenia zgody na zawarcie przez SPZOZ Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej umowy dzierżawy pomieszczeń zlokalizowanych w Bystrej przy ulicy Fałata 2, na czas oznaczony 10 lat
III/58/19/2010 wyrażenia zgody na zawarcie przez SPZOZ Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej umowy dzierżawy pomieszczeń zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy ulicy Parkowej 1, na czas oznaczony 10 lat
III/58/20/2010 przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
III/58/21/2010 przekształcenia Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie
III/58/22/2010 przekształcenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
III/58/23/2010 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
III/58/24/2010 likwidacji Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
III/58/25/2010 wyznaczenia Aglomeracji Ruda Śląska
III/58/26/2010 zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po roku 2012, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010
III/58/27/2010 przyjęcia oświadczenia w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok
III/58/28/2010 udzielenia gminom pomocy finansowej celem wsparcia osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi oraz podwyższenia poziomu wód gruntowych, które miały miejsce w województwie śląskim w 2010 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713