Czas wygenerowania treści 2020-07-09 19:50:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2010


Sesja nr 53 z dnia 7 lipca 2010

Nr uchwałyW sprawie
III/53/1/2010 przyjęcia apelu dotyczącego zintensyfikowania prac nad kontynuacją reformy samorządowej
III/53/2/2010 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2011-2012 na realizację projektu pod nazwą „Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli – eDeN”
III/53/3/2010 zaciągnięcia wieloletniego zobowiązania finansowego z przeznaczeniem na zwrot kosztów rekultywacji gruntów
III/53/4/2010 zmiany uchwały Nr III/45/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie aplikowania Województwa Śląskiego o środki na realizację projektu pod nazwą „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)” i upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2011-2012 na jego realizację
III/53/5/2010 zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po roku 2012, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010
III/53/6/2010 zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
III/53/7/2010 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
III/53/8/2010 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych Województwa Śląskiego
III/53/9/2010 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego
III/53/10/2010 zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/53/11/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/53/12/2010 nadania statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
III/53/13/2010 nadania statutu Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu
III/53/14/2010 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2010 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
III/53/15/2010 zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/53/16/2010 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713