Czas wygenerowania treści 2020-07-14 18:43:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2010


Sesja nr 52 z dnia 16 czerwca 2010

Nr uchwałyW sprawie
III/52/1/2010 zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po roku 2012, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010
III/52/2/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/52/3/2010 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2010
III/52/4/2010 zmiany uchwały Nr III/45/10/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, dotyczącej zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/52/5/2010 zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/52/6/2010 wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o włączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej w Gliwicach
III/52/7/2010 przejęcia przez Województwo Śląskie zadania w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
III/52/8/2010 zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
III/52/9/2010 przekształcenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.
III/52/10/2010 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
III/52/11/2010 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
III/52/12/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/52/13/2010 podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Departamentem Dolnego Renu (Republika Francuska)
III/52/14/2010 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2011 rok
III/52/15/2010 przyjęcia Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713