Czas wygenerowania treści 2020-07-03 16:16:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2010


Sesja nr 51 z dnia 12 maja 2010

Nr uchwałyW sprawie
III/51/1/2010 Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych
III/51/2/2010 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
III/51/3/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/51/4/2010 zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/51/5/2010 udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Gminie Zabrze na dofinansowanie zadania pod nazwą: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
III/51/6/2010 udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży
III/51/7/2010 udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży
III/51/8/2010 zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2009 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/51/9/2010 wskazania dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/51/10/2010 przekształcenia Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
III/51/11/2010 przekształcenia Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim
III/51/12/2010 wyznaczenia Aglomeracji Krupski Młyn
III/51/13/2010 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011-2013 związanego z leasingiem środków transportu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713