Czas wygenerowania treści 2020-07-06 05:45:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2010


Sesja nr 50 z dnia 21 kwietnia 2010

Nr uchwałyW sprawie
III/50/1/2010 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/50/2/2010 absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2009
III/50/3/2010 zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po roku 2012, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010
III/50/4/2010 Zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych
III/50/5/2010 uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na 2010 rok
III/50/6/2010 zmiany uchwały Nr III/46/11/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminom: Bestwina, Brenna, Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Olsztyn, Ornontowice, Poraj, Wielowieś, Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny, Miastu i Gminie Koniecpol, Pilica, Siewierz, Szczekociny, Miastom: Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Kalety, Katowice, Poręba, Pszczyna, Skoczów, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Powiatom: Bieruńsko-Lędzińskiemu, Raciborskiemu, Rybnickiemu, Wodzisławskiemu, w roku 2010 na budowę kompleksów sportowych „Orlik 2012”
III/50/7/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/50/8/2010 zaciągnięcia zobowiązań na rok 2011 na realizację umów na serwisy pogwarancyjne i asysty techniczne oprogramowań wykorzystywanych do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
III/50/9/2010 zmiany uchwały Nr III/45/2/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/50/10/2010 zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/50/11/2010 określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2010 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty: 1 094 272 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2010 roku
III/50/12/2010 likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
III/50/13/2010 utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu oraz nadania jej statutu
III/50/14/2010 likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
III/50/15/2010 utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie oraz nadania jej statutu
III/50/16/2010 zatwierdzenia Cennika Usług Świadczonych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/50/17/2010 wyrażenia zgody na sprzedaż przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Złotym Potoku gmina Janów
III/50/18/2010 zmiany składu doraĽnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej
III/50/19/2010 powołania Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej
III/50/20/2010 przyjęcia rezolucji w celu upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
III/50/21/2010 zmiany uchwały Nr III/32/3/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie ustanowienia Dni Województwa Śląskiego
III/50/22/2010 zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
III/50/23/2010 zmiany składu Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713