Czas wygenerowania treści 2020-07-02 13:41:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2010


Sesja nr 48 z dnia 17 marca 2010

Nr uchwałyW sprawie
III/48/1/2010 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/48/2/2010 przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2010-2013
III/48/3/2010 nadania statutu Śląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/48/4/2010 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności za 2009 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/48/5/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/48/6/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/48/7/2010 przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
III/48/8/2010 przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
III/48/9/2010 połączenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach i Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
III/48/10/2010 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
III/48/11/2010 określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 roku
III/48/12/2010 wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody
III/48/13/2010 przyjęcia oświadczenia dotyczącego uczczenia 70. rocznicy zbrodni katyńskiej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713