Czas wygenerowania treści 2020-07-09 19:24:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2010


Sesja nr 46 z dnia 20 stycznia 2010

Nr uchwałyW sprawie
III/46/1/2010 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/46/2/2010 nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/46/3/2010 określenia Kryteriów podziału kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
III/46/4/2010 zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach II edycji projektu systemowego pod tytułem: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim
III/46/5/2010 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/46/6/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/46/7/2010 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w 2011 roku na realizację projektów własnych realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zgodnie z montażem finansowym zawierają wkład własny pochodzący z budżetu Województwa
III/46/8/2010 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2010
III/46/9/2010 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2010
III/46/10/2010 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zawierciu przy ulicy Władysława Żyły 16, na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Zawierciańskiego, położoną w Zawierciu przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 93, bez obowiązku dokonywania dopłat i uchylenia uchwały Nr III/41/17/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
III/46/11/2010 udzielenia pomocy finansowej Gminom: Bestwina, Brenna, Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Olsztyn, Ornontowice, Poraj, Wielowieś, Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny, Miastu i Gminie Koniecpol, Pilica, Siewierz, Szczekociny, Miastom: Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Kalety, Katowice, Poręba, Pszczyna, Skoczów, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Powiatom: Bieruńsko-Lędzińskiemu, Raciborskiemu, Rybnickiemu, Wodzisławskiemu w roku 2010 na budowę kompleksów sportowych „Orlik 2012”
III/46/12/2010 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu, poprzez likwidację Przychodni Lekarskiej w Sosnowcu – Maczkach
III/46/13/2010 przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
III/46/14/2010 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
III/46/15/2010 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
III/46/16/2010 przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu poprzez likwidację Oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej
III/46/17/2010 przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju
III/46/18/2010 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51
III/46/19/2010 wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/46/20/2010 zmiany składu Komisji Rewizyjnej
III/46/21/2010 przyjęcia oświadczenia dotyczącego 65. rocznicy zbrodni sowieckich na Górnym Śląsku
III/46/22/2010 poparcia starań zmierzających do utworzenia w Katowicach Regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego
III/46/23/2010 zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
III/46/24/2010 zmiany składu Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713