Czas wygenerowania treści 2020-07-09 12:51:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2009


Sesja nr 44 z dnia 18 listopada 2009

Nr uchwałyW sprawie
III/44/1/2009 przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
III/44/2/2009 zmiany „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/37/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2009
III/44/3/2009 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
III/44/4/2009 zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
III/44/5/2009 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok
III/44/6/2009 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok
III/44/7/2009 zmiany planu finansowego na 2009 rok zakładu budżetowego i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/44/8/2009 wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
III/44/9/2009 zmiany uchwały Nr II/46/4/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych
III/44/10/2009 wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ulicy Kilińskiego 166
III/44/11/2009 przekształcenia Centrum Psychiatrii w Katowicach
III/44/12/2009 wyznaczenia Aglomeracji Węgierska Górka
III/44/13/2009 zmiany uchwały Nr III/38/7/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Ciasna
III/44/14/2009 zmiany uchwały Nr III/38/8/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sieraków Śląski
III/44/15/2009 zmiany uchwały Nr III/41/20/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica
III/44/16/2009 zmiany uchwały Nr III/41/21/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice
III/44/17/2009 zmiany uchwały Nr III/42/7/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2009 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Świerklaniec
III/44/18/2009 zmiany uchwały Nr III/43/8/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 paĽdziernika 2009 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice
III/44/19/2009 zmiany uchwały Nr III/43/9/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 paĽdziernika 2009 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Boronów
III/44/20/2009 zmiany uchwały Nr III/43/10/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 paĽdziernika 2009 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Rydułtowy
III/44/21/2009 uchylenia uchwały Nr III/39/11/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji
III/44/22/2009 zmiany nazwy Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr. Adama Szebesty w Rabce – Zdroju


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713