Czas wygenerowania treści 2020-07-07 07:45:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2009


Sesja nr 43 z dnia 21 października 2009

Nr uchwałyW sprawie
III/43/1/2009 przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko- Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2010-2012 na realizację projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
III/43/2/2009 upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Oświadczenia partnera projektu” w celu realizacji projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
III/43/3/2009 upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013” w celu realizacji projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
III/43/4/2009 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009
III/43/5/2009 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok
III/43/6/2009 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie zbycia prawa własności nieruchomości o wartości przekraczającej 250 000 euro, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach przy ulicy Żeliwnej 38
III/43/7/2009 zmiany planu finansowego na 2009 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/43/8/2009 wyznaczenia Aglomeracji Katowice
III/43/9/2009 wyznaczenia Aglomeracji Boronów
III/43/10/2009 wyznaczenia Aglomeracji Rydułtowy
III/43/11/2009 wskazania dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/43/12/2009 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
III/43/13/2009 przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
III/43/14/2009 połączenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach i Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach
III/43/15/2009 połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie
III/43/16/2009 likwidacji Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
III/43/17/2009 udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej Gminie Zabrze na dofinansowanie zadania pod nazwą: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
III/43/18/2009 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia na lata 2010 - 2011 zobowiązania na realizację projektu pod nazwą: Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci
III/43/19/2009 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia na lata 2010 - 2011 zobowiązania na realizację projektu pod nazwą: Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci
III/43/20/2009 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713