Czas wygenerowania treści 2020-07-04 20:52:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2009


Sesja nr 40 z dnia 8 lipca 2009

Nr uchwałyW sprawie
III/40/1/2009 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na 2010 rok na przeprowadzenie kampanii promocyjnych Województwa Śląskiego
III/40/2/2009 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009
III/40/3/2009 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2009
III/40/4/2009 zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/40/5/2009 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok
III/40/6/2009 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok
III/40/7/2009 udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na dofinansowanie kosztów odgruzowania i zabezpieczenia podziemnego korytarza budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu
III/40/8/2009 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3808 S relacji Helenówka Jaworznik
III/40/9/2009 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na przeprowadzenie naprawy dróg powiatowych o numerach: 2017 S, 2016 S i 2008 S
III/40/10/2009 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w klatce nr 47 budynku położonego w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej 47, 49, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
III/40/11/2009 zmiany statutu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
III/40/12/2009 zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
III/40/13/2009 nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
III/40/14/2009 nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku Białej
III/40/15/2009 nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
III/40/16/2009 likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach
III/40/17/2009 likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu
III/40/18/2009 przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju
III/40/19/2009 zmiany składu doraĽnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
III/40/20/2009 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713