Czas wygenerowania treści 2020-07-11 14:09:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2009


Sesja nr 39 z dnia 10 czerwca 2009

Nr uchwałyW sprawie
III/39/1/2009 przystąpienia Województwa Śląskiego do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH
III/39/2/2009 przystąpienia Województwa Śląskiego do Sojuszu rozwiniętych gospodarczo regionów Europy z dużym udziałem energointensywnych zakładów przemysłowych
III/39/3/2009 uchylenia uchwały Nr II/46/21/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów
III/39/4/2009 przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 - 2012
III/39/5/2009 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009
III/39/6/2009 udzielenia pomocy finansowej w roku 2009 Gminie Lelów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie
III/39/7/2009 udzielenia pomocy finansowej w roku 2009 Gminie KuĽnia Raciborska na realizację inwestycji pod nazwą: Budowa hali sportowej w miejscowości Rudy
III/39/8/2009 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok
III/39/9/2009 zmiany planu finansowego na 2009 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/39/10/2009 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu, poprzez likwidację Pracowni Chemioterapii
III/39/11/2009 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji
III/39/12/2009 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego w 2009 roku
III/39/13/2009 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/39/14/2009 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713