Czas wygenerowania treści 2020-07-09 12:53:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2009


Sesja nr 35 z dnia 18 marca 2009

Nr uchwałyW sprawie
III/35/1/2009 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/35/2/2009 przystąpienia do projektu OSCAR /Open Standards for a Community of inter-Accessible Regions/ w ramach „Programu dla Europy Środkowej na lata 2007-2013” oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2010 – 2012 na realizację projektu OSCAR
III/35/3/2009 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu własnego pod tytułem Eurostypendium drogą do dyplomu w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
III/35/4/2009 udzielenia pomocy finansowej Gminie KuĽnia Raciborska na wykonanie prac projektowych związanych z realizacją zadania pod nazwą Południowo-Zachodni Szlak Cystersów w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach
III/35/5/2009 zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
III/35/6/2009 zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/35/7/2009 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok
III/35/8/2009 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok
III/35/9/2009 zmiany planu finansowego na 2009 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/35/10/2009 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, na rzecz Powiatu Raciborskiego
III/35/11/2009 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czeladzi, na rzecz Gminy CzeladĽ
III/35/12/2009 zmiany uchwały Nr III/34/27/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju
III/35/13/2009 wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Gminy Lubliniec
III/35/14/2009 zmiany Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim
III/35/15/2009 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych znajdujących się w trzech budynkach położonych w Gorzycach przy ulicy Zamkowej 8A, 8B, 8D, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 7766/10000
III/35/16/2009 podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu w celu zawiązania spółki prawa handlowego przez pracowników Zakładu
III/35/17/2009 podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu w celu zawiązania spółki prawa handlowego przez pracowników Zakładu
III/35/18/2009 zmiany nazwy Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim
III/35/19/2009 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie likwidacji Pracowni Audiometrii i Poradni Ortodoncji i Profilaktyki Ortodontycznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Zespół Opieki Zdrowotnej w Mikołowie
III/35/20/2009 dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/35/21/2009 dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/35/22/2009 zmiany składu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
III/35/23/2009 zmiany składu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
III/35/24/2009 zmiany składu doraĽnej Komisji ds. Rozwoju Samorządów, Przedsiębiorczości i Promocji Regionu
III/35/25/2009 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/35/26/2009 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/35/27/2009 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713