Czas wygenerowania treści 2020-07-07 07:46:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2009


Sesja nr 34 z dnia 18 lutego 2009

Nr uchwałyW sprawie
III/34/1/2009 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/34/2/2009 przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach SPZOZ poprzez rozszerzenie działalności podstawowej o długoterminową opiekę pielęgniarską
III/34/3/2009 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, poprzez likwidację Centralnej Sterylizacji
III/34/4/2009 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ryb
III/34/5/2009 przekształcenia Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju
III/34/6/2009 założenia Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Rybniku
III/34/7/2009 połączenia w zespół Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Rybniku oraz Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. dr. Feliksa Białego w Rybniku
III/34/8/2009 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009-2010 w łącznej kwocie nie większej niż 150 000,00 zł, na dofinansowanie wkładu własnego projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu pod nazwą „Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich”, zgłoszonego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1. Rozwój Sytemu Ratownictwa Medycznego
III/34/9/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
III/34/10/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
III/34/11/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach – Zdroju
III/34/12/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Państwowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim
III/34/13/2009 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009
III/34/14/2009 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
III/34/15/2009 zmiany Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
III/34/16/2009 przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013 oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2010-2012 na realizację projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013
III/34/17/2009 upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Deklaracji o statusie wnioskodawcy zgodnie z przepisami pomocy publicznej”/„Declaration on the status of the Applicant according to the State Aid discipline”/ w celu realizacji projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013
III/34/18/2009 upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Oświadczenia prawomocnego przedstawiciela Partnera Projektu o współfinansowaniu, o możliwościach administracyjnych i finansowych oraz o statusie prawnym” /„Co-financing Statement, Declaration on Administrative and Financial Capacity and on Legal status by the Legal Representative of Partner Organisation”/ w celu realizacji projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013
III/34/19/2009 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2011 na organizację spotkań młodzieży Województwa Śląskiego w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2010 - 2011
III/34/20/2009 zmiany Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009
III/34/21/2009 zmiany uchwały Nr III/24/9/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego
III/34/22/2009 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok
III/34/23/2009 zmiany planu finansowego na 2009 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/34/24/2009 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach, na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Katowice, położoną w Katowicach, bez obowiązku dokonywania dopłat
III/34/25/2009 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości o wartości powyżej 250 000 euro i odstąpienie od przetargowego trybu oddania tej nieruchomości Górnośląskiemu Parkowi Etnograficznemu w Chorzowie w użytkowanie na czas nieoznaczony
III/34/26/2009 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie sprzedaży prawa własności nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000 euro, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju
III/34/27/2009 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju
III/34/28/2009 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Bystrej
III/34/29/2009 udzielenia pomocy finansowej Gminom: Bojszowy, Czernichów, Gaszowice, Godów, Goleszów, Gorzyce, Hażlach, Jasienica, Jaworze, Jeleśnia, Kroczyce, Łodygowice, Mierzęcice, Niegowa, Ornontowice, Pawonków, Poczesna, Porąbka, Rajcza, Rędziny, Sośnicowice, Zbrosławice, Miastom: Bytom, Będzin, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Koziegłowy, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Ogrodzieniec, Piekary Śląskie, Racibórz, Radlin, Radzionków, Ruda Śląska, Rydułtowy, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory, Powiatom: Częstochowskiemu, Bielskiemu, Lublinieckiemu, Wodzisławskiemu w roku 2009 na budowę kompleksów sportowych „Orlik 2012”
III/34/30/2009 przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie zaliczenia budowanego odcinka Drogi Współpracy Regionalnej od DK 79 do węzła A 4 „Jeleń” w Jaworznie do kategorii dróg wojewódzkich
III/34/31/2009 uchylenia uchwały w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego wobec Marszałka Województwa Śląskiego
III/34/32/2009 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Powiatu Lublinieckiego
III/34/33/2009 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Czernichowie
III/34/34/2009 zmiany Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004, obowiązującego w latach 2005-2006, przedłużonego na lata 2007-2008 poprzez aktualizację tabel finansowych na rok 2008: Tabela 9. - Struktura finansowa zadań własnych i inwestycji wieloletnich w ramach Programu na 2008 rok, Tabela 10. Podział środków finansowych na inwestycje wieloletnie (inwestycje wymienione w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 Dz. U. Nr 7, poz. 85) na 2008 rok
III/34/35/2009 powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713