Czas wygenerowania treści 2020-07-09 00:04:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2008


Sesja nr 31 z dnia 17 grudnia 2008

Nr uchwałyW sprawie
III/31/1/2008 przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/31/2/2008 wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/31/3/2008 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/31/4/2008 wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/31/5/2008 budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok
III/31/6/2008 powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
III/31/7/2008 powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
III/31/8/2008 powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
III/31/9/2008 powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
III/31/10/2008 powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
III/31/11/2008 przyjęcia Wojewódzkiego programu przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
III/31/12/2008 przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „STARLAMP” (Strategic areas and land management policy) w latach 2009-2011 realizowanego w ramach programu INTERREG IVC oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009-2011 na realizację projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC
III/31/13/2008 upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, do jednoosobowego podpisania Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie) - Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding) w celu realizacji projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC
III/31/14/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 – 2010 na realizację zadań związanych z działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
III/31/15/2008 uchylenia uchwały Nr III/15/1/2007 z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008-2017, w łącznej kwocie 7 621 950 zł, na dofinansowanie projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pod nazwą „Zapobieganie wcześniactwu i poprawa stanu zdrowia dziecka przedwcześnie urodzonego” w ramach Programu „Matka i Dziecko” w województwie śląskim, który zostanie wpisany do umowy polsko-szwajcarskiej na lata 2008-2017
III/31/16/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009-2011, w łącznej kwocie 8 000 000 zł, na dofinansowanie projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pod nazwą „Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ulicy Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap”
III/31/17/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zawarcia długoterminowej umowy na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dostawą aparatów telefonicznych systemowych, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
III/31/18/2008 wyrażenia zgody na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008
III/31/19/2008 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji
III/31/20/2008 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/31/21/2008 zmiany planu finansowego na 2008 rok zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/31/22/2008 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
III/31/23/2008 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej, Gmina Wilkowice
III/31/24/2008 zmiany uchwały Nr II/43/4/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 stycznia 2006 roku dotyczącej Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim
III/31/25/2008 zmiany uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/31/26/2008 zmiany składu Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich
III/31/27/2008 zmiany składu doraĽnej Komisji ds. Rozwoju Samorządów, Przedsiębiorczości i Promocji Regionu
III/31/28/2008 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
III/31/29/2008 przyjęcia oświadczenia dotyczącego uczczenia 60. rocznicy śmierci Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda
III/31/30/2008 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz uchylenia uchwały Nr II/39/16/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 września 2005 roku
III/31/31/2008 udzielenia pomocy finansowej gminie Pszczyna na pokrycie kosztów wykupu nieruchomości przeznaczonej pod budowę Północnej Obwodnicy Pszczyny
III/31/32/2008 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/31/33/2008 przejęcia do prowadzenia przez Województwo Śląskie zadania pod nazwą Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713