Czas wygenerowania treści 2020-07-09 19:25:59

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2008


Sesja nr 30 z dnia 19 listopada 2008

Nr uchwałyW sprawie
III/30/1/2008 wyboru Wicemarszałka Województwa Śląskiego
III/30/2/2008 wyrażenia zgody na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008
III/30/3/2008 przyjęcia „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”
III/30/4/2008 przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie śląskim na lata 2006-2009” za okres 2006-2007
III/30/5/2008 przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
III/30/6/2008 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/30/7/2008 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/30/8/2008 zmiany planu finansowego na 2008 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/30/9/2008 zmiany planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok
III/30/10/2008 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Istebnej nr 686, nr 687, nr 688, nr 833 oraz w Raciborzu przy ul. Króla Bolesława Chrobrego 1A
III/30/11/2008 przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, poprzez utworzenie Pododdziału Gastroentorologii w Oddziale Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
III/30/12/2008 przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego, poprzez utworzenie Izb Przyjęć w strukturach zakładu
III/30/13/2008 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu poprzez likwidację Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
III/30/14/2008 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie poprzez likwidację Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
III/30/15/2008 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą: Zespół Opieki Zdrowotnej w Mikołowie
III/30/16/2008 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010 stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/20/1/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008
III/30/17/2008 zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim
III/30/18/2008 zmiany uchwały własnej Nr III/23/19/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2008
III/30/19/2008 zmiany uchwały własnej Nr III/22/4/2008 z dnia 19 marca 2008 roku zmienionej uchwałami Nr III/23/22/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku, Nr III/24/12/2008 z dnia 21 maja 2008 roku, Nr III/25/11/2008 z 19 czerwca 2008 roku, Nr III/26/15/2008 z dnia 02 lipca 2008 roku oraz Nr III/27/19/2008 z 27 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastom: Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Jaworzno, Żory, Piekary Śląskie, Rybnik, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Powiatom: Będzińskiemu, Cieszyńskiemu, Lublinieckiemu, Myszkowskiemu, Pszczyńskiemu, Tarnogórskiemu, Zawierciańskiemu, Żywieckiemu i Gminom: Wilkowice, Mykanów, Konopiska, Knurów, Węgierska Górka, Lyski, Poraj, MiedĽna, Orzesze, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rydułtowy, Zawiercie na budowę kompleksów sportowych


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713