Czas wygenerowania treści 2020-07-09 16:15:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2008


Sesja nr 29 z dnia 22 października 2008

Nr uchwałyW sprawie
III/29/1/2008 podpisania Wspólnego Oświadczenia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Związkowym Północna Nadrenia – Westfalia (Republika Federalna Niemiec)
III/29/2/2008 zmiany uchwały Nr III/21/9/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020
III/29/3/2008 wyrażenia zgody na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008, polegającą na obniżeniu zobowiązań Stron dla współfinansowania w roku 2008 projektów realizowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
III/29/4/2008 przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2010
III/29/5/2008 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji
III/29/6/2008 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/29/7/2008 przyjęcia oświadczenia dotyczącego uczczenia 30. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II
III/29/8/2008 zmiany planu finansowego na 2008 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/29/9/2008 zmiany planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok
III/29/10/2008 udzielenia pomocy finansowej w roku 2008 Gminie Koniecpol na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Przychodni Zdrowia w Koniecpolu”
III/29/11/2008 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych S 1046 i S 1047 w miejscowości Blachownia
III/29/12/2008 przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ulicy Zamkowej 8A w Gorzycach
III/29/13/2008 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
III/29/14/2008 zmiany uchwały Nr III/23/19/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2008
III/29/15/2008 odwołania członka Zarządu Województwa Śląskiego
III/29/16/2008 przyjęcia rezolucji dotyczącej środków finansowych dla podmiotów sektora górnictwa węgla kamiennego na inwestycje początkowe w latach 2008 – 2010 w formie dotacji budżetowej
III/29/17/2008 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713