Czas wygenerowania treści 2020-07-14 18:20:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2008


Sesja nr 28 z dnia 24 września 2008

Nr uchwałyW sprawie
III/28/1/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji projektu pn. „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”
III/28/2/2008 przyjęcia rezolucji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy z regionem Gruzji
III/28/3/2008 przyjęcia programu operacyjnego na lata 2008-2013 Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim – szanse i zagrożenia
III/28/4/2008 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010 stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008
III/28/5/2008 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/28/6/2008 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację remontu drogi powiatowej 1106 S /Szczekociny – Bógdał/
III/28/7/2008 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr S 4119 w Pszczynie
III/28/8/2008 zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim
III/28/9/2008 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku poprzez likwidację Gabinetu Dentystycznego
III/28/10/2008 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez likwidację Zakładu Medycyny Nuklearnej
III/28/11/2008 zmiany uchwały Nr III/27/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną.
III/28/12/2008 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713