Czas wygenerowania treści 2020-07-02 14:41:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2008


Sesja nr 27 z dnia 27 sierpnia 2008

Nr uchwałyW sprawie
III/27/1/2008 udzielenia pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną
III/27/2/2008 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/27/3/2008 utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach
III/27/4/2008 ustalenia Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
III/27/5/2008 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008
III/27/6/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z realizacją polepszenia funkcjonalności i komfortu trybuny zachodniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach zadania pod nazwą „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie
III/27/7/2008 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/27/8/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009, 2010 i 2011 na zadanie Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
III/27/9/2008 udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”
III/27/10/2008 udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”
III/27/11/2008 zmiany planu finansowego na 2008 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/27/12/2008 ustalania zasad wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
III/27/13/2008 zmiany uchwały Nr III/25/23/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zakazu utrzymywania pszczół na terenach pasa izolacyjnego trutowiska w Katowicach – Murckach – Polana Hamerla
III/27/14/2008 zmiany uchwały Nr III/25/24/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zakazu utrzymywania pszczół na terenach pasa izolacyjnego trutowiska w Wiśle Łabajowie
III/27/15/2008 wyrażenia zgody na zawarcie przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach umowy dzierżawy pomieszczeń na okres 10 lat, z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego
III/27/16/2008 przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej poprzez utworzenie Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach struktury organizacyjnej Zespołu
III/27/17/2008 powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
III/27/18/2008 udzielenia pomocy finansowej Gminie Psary na realizację I etapu prac inwestycyjnych związanych z wymianą wodociągu w miejscowościach Sarnów i Preczów
III/27/19/2008 zmiany uchwały własnej Nr III/22/4/2008 z dnia 19 marca 2008 roku zmienionej uchwałami: Nr III/23/22/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku, Nr III/24/12/2008 z dnia 21 maja 2008 roku, Nr III/25/11/2008 z 19 czerwca 2008 roku oraz Nr III/26/15/2008 z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastom: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Jaworzno, Żory, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Powiatom: Będzińskiemu, Cieszyńskiemu, Lublinieckiemu, Myszkowskiemu, Pszczyńskiemu, Tarnogórskiemu, Zawierciańskiemu, Żywieckiemu i Gminom: Bieruń, Wilkowice, Mykanów, Konopiska, Knurów, Węgierska Górka, Lyski, Poraj, MiedĽna, Orzesze, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rydułtowy, Zawiercie na budowę kompleksów sportowych


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713