Czas wygenerowania treści 2020-07-06 05:39:59

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2008


Sesja nr 25 z dnia 19 czerwca 2008

Nr uchwałyW sprawie
III/25/1/2008 zmiany Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
III/25/2/2008 wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008, wprowadzającego nakłady na rok 2008
III/25/3/2008 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008
III/25/4/2008 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego w kwocie 5 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na kontynuację inwestycji pod nazwą: Szpital Śląski w Cieszynie, rozbudowa i modernizacja dział diagnostyczno -zabiegowy
III/25/5/2008 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/25/6/2008 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/25/7/2008 zmiany planu finansowego na 2008 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/25/8/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009-2011 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
III/25/9/2008 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych jednostek działających w zakresie oświaty oraz wartości jednego punktu
III/25/10/2008 ustalenia zasad wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach
III/25/11/2008 zmiany uchwały Nr III/22/4/2008 z dnia 19 marca 2008 roku, zmienionej uchwałami Nr III/23/22/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku i Nr III/24/12/2008 roku z dnia 21 maja 2008 roku
III/25/12/2008 zmiany uchwały Nr III/23/10/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku
III/25/13/2008 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Bielskiego, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Bystrej, Gmina Wilkowice
III/25/14/2008 wyrażenia zgody na zawarcie przez Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach umowy dzierżawy gruntu na okres 15 lat, z przeznaczeniem na budowę wieży dla instalacji urządzeń telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą teletechniczną
III/25/15/2008 wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
III/25/16/2008 przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu poprzez likwidację Oddziału Medycyny Fotodynamicznej i Tamowania Krwawień, Poradni Dermatologicznej dla Dzieci, Poradni Genetycznej, Poradni Logopedycznej, Poradni Medycyny Rodzinnej, Poradni Onkologicznej Leczenia Metodą Fotodynamiczną, Poradni Preluksacyjnej oraz Poradni Psychologicznej dla Dzieci
III/25/17/2008 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Przemysłowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
III/25/18/2008 przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej – filia w Chorzowie przy ulicy Karola Miarki 40
III/25/19/2008 zmiany uchwały Nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 maja 2000 roku (z póĽniejszymi zmianami) w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
III/25/20/2008 statutu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
III/25/21/2008 odwołania członka Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
III/25/22/2008 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego w 2008 roku
III/25/23/2008 zakazu utrzymywania pszczół na terenach pasa izolacyjnego trutowiska w Katowicach – Murckach – Polana Hamerla
III/25/24/2008 zakazu utrzymywania pszczół na terenach pasa izolacyjnego trutowiska w Wiśle Łabajowie
III/25/25/2008 poparcia stanowiska w sprawie wpisania na listę projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 inwestycji pod nazwą: Zmiana przebiegu drogi krajowej DK 79 na odcinku od ulicy Chorzowskiej w Katowicach do Alei Jana Pawła II w Bytomiu
III/25/26/2008 przyjęcia rezolucji w sprawie ponownego rozpatrzenia odwołania Klubu Sportowego Polonia Bytom od decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713