Czas wygenerowania treści 2020-07-02 13:24:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2008


Sesja nr 24 z dnia 21 maja 2008

Nr uchwałyW sprawie
III/24/1/2008 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008
III/24/2/2008 ustalenia Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
III/24/3/2008 przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ulicy Zamkowej 8A, 8B, 8D w Gorzycach, stanowiących własność Województwa Śląskiego
III/24/4/2008 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/24/5/2008 udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze
III/24/6/2008 przyjęcia rezolucji dotyczącej zmiany reguł finansowania Drogowej Trasy Średnicowej
III/24/7/2008 przyjęcia projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej od włączenia nowo wybudowanego odcinka trasy do drogi wojewódzkiej nr 902 w rejonie granicy miast Świętochłowice i Ruda Śląska do granicy miast Ruda Śląska i Zabrze
III/24/8/2008 zmiany planu finansowego na 2008 rok zakładu budżetowego i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/24/9/2008 utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego
III/24/10/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 i 2010 na zadanie: Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
III/24/11/2008 przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pod tytułem: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim
III/24/12/2008 zmiany uchwały własnej Nr III/22/4/2008 z dnia 19 marca 2008 roku
III/24/13/2008 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej, Gmina Wilkowice
III/24/14/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2009-2010, na dofinansowanie projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
III/24/15/2008 przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez likwidację Poradni Stomatologii Zachowawczej i Poradni Laryngologii Dziecięcej
III/24/16/2008 sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
III/24/17/2008 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej o badania rezonansu magnetycznego
III/24/18/2008 objęcia przez Województwo Śląskie 50.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie za kwotę 500.000 zł
III/24/19/2008 przyjęcia rezolucji w sprawie prowadzenia wojewódzkiej instytucji kultury pod nazwą: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Śląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
III/24/20/2008 przyjęcia oświadczenia z okazji 87. rocznicy wybuchu III. Powstania Śląskiego
III/24/21/2008 powołania Przewodniczącego, zmiany Zastępcy Przewodniczącego oraz składu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
III/24/22/2008 zmiany składu Komisji Rewizyjnej
III/24/23/2008 zmiany składu Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
III/24/24/2008 zmiany składu Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
III/24/25/2008 zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
III/24/26/2008 wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Śląskiego Kuratora Oświaty


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713