Czas wygenerowania treści 2020-07-08 23:50:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2008


Sesja nr 23 z dnia 16 kwietnia 2008

Nr uchwałyW sprawie
III/23/1/2008 objęcia mandatu Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego
III/23/2/2008 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/23/3/2008 absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2007
III/23/4/2008 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008
III/23/5/2008 utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Śląski Ogród Zoologiczny”
III/23/6/2008 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/23/7/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na 2009 rok na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej województwa śląskiego
III/23/8/2008 udzielenia w 2008 roku Gminie Będzin pomocy finansowej na modernizację sali teatralnej w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie
III/23/9/2008 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Beskidzkiemu Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej na dofinansowanie rozbudowy Zakładu Teleradioterapii
III/23/10/2008 udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy na remont i rozbudowę stadionu lodowego
III/23/11/2008 udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa gimnazjum w Pawonkowie”
III/23/12/2008 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
III/23/13/2008 przekształcenia Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu poprzez utworzenie w jego strukturach oddziału gastroenterologicznego dla dzieci
III/23/14/2008 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie 20-łóżkowego Pododdziału dla kobiet w Oddziale terapii uzależnienia od alkoholu
III/23/15/2008 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
III/23/16/2008 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/23/17/2008 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/23/18/2008 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/23/19/2008 uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2008
III/23/20/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008 – 2012 z tytułu użyczenia pomieszczeń biurowych położonych w Katowicach przy ulicy Ligonia 46
III/23/21/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009 – 2012 na wynajem pomieszczeń biurowych położonych w Katowicach przy ulicy Reymonta 24
III/23/22/2008 zmiany uchwały własnej Nr III/22/4/2008 z dnia 19 marca 2008 roku
III/23/23/2008 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
III/23/24/2008 zmiany składu Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich
III/23/25/2008 zmiany składu Komisji Rewizyjnej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713