Czas wygenerowania treści 2020-07-09 15:54:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2008


Sesja nr 22 z dnia 19 marca 2008

Nr uchwałyW sprawie
III/22/1/2008 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego
III/22/2/2008 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/22/3/2008 powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
III/22/4/2008 udzielenia pomocy finansowej Miastom: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Powiatom: Będzin, Bieruń, Cieszyn, Lubliniec, Mikołów, Myszków, Pszczyna, Rybnik, Tarnowskie Góry, Zawiercie, Żywiec i Gminom: Wilkowice, Mykanów, Konopiska, Knurów, Krzepice, Poraj, MiedĽna, Racibórz, Pietrowice Wielkie, Rydułtowy, Zawiercie na budowę kompleksów sportowych
III/22/5/2008 przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008-2010
III/22/6/2008 przyjęcia Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2008-2010
III/22/7/2008 określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2008 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
III/22/8/2008 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu poprzez utworzenie w jego strukturach Poradni Chorób Metabolicznych, Poradni Ginekologicznej, Poradni Diabetologicznej, Gabinetu Chemioterapii
III/22/9/2008 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku poprzez utworzenie Oddziału XX - Leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
III/22/10/2008 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
III/22/11/2008 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
III/22/12/2008 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
III/22/13/2008 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/22/14/2008 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008
III/22/15/2008 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2008-2009 na realizację projektu „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
III/22/16/2008 zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok
III/22/17/2008 zmiany uchwały własnej Nr III/20/1/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
III/22/18/2008 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Jastrzębie Zdrój, bez dokonywania dopłat
III/22/19/2008 ustalenia zasad wynagradzania pracowników Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
III/22/20/2008 sposobu ustalenia zasad wynagradzania pracowników zakładu budżetowego Województwa Śląskiego pod nazwą Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu
III/22/21/2008 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego
III/22/22/2008 przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu poprzez likwidację Oddziału Medycyny Fotodynamicznej i Tamowania Krwawień, Poradni Dermatologicznej dla Dzieci, Poradni Genetycznej, Poradni Logopedycznej, Poradni Medycyny Rodzinnej, Poradni Onkologicznej Leczenia Metodą Fotodynamiczną, Poradni Preluksacyjnej oraz Poradni Psychologicznej dla Dzieci
III/22/23/2008 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/22/24/2008 zmiany uchwały dotyczącej utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Śląskie Centrum Przedsiębiorczości”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713