Czas wygenerowania treści 2020-07-14 18:18:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2008


Sesja nr 20 z dnia 28 stycznia 2008

Nr uchwałyW sprawie
III/20/1/2008 budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok
III/20/2/2008 wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/20/3/2008 odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/20/4/2008 powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/20/5/2008 dokonania zmian składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/20/6/2008 zmiany składu Komisji Rewizyjnej
III/20/7/2008 zmiany składu Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
III/20/8/2008 zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
III/20/9/2008 zmiany składu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
III/20/10/2008 zmiany składu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
III/20/11/2008 zmiany składu Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
III/20/12/2008 zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
III/20/13/2008 zmiany składu doraĽnej Komisji ds. monitorowania przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
III/20/14/2008 zmiany składu Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich
III/20/15/2008 zmiany składu Komisji Statutowo-Regulaminowej
III/20/16/2008 zmiany nazwy oraz składu doraĽnej Komisji ds. Rozwoju Samorządów i Promocji Regionu
III/20/17/2008 powołania doraĽnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej
III/20/18/2008 wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
III/20/19/2008 przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
III/20/20/2008 uchylenia uchwały Nr III/9/27/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie w strukturach Szpitala Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
III/20/21/2008 przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu poprzez utworzenie w jego strukturach Poradni Kardiologii Dziecięcej, Poradni Wad Postawy i Poradni Chorób Metabolicznych
III/20/22/2008 wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu umów najmu lokali użytkowych na czas oznaczony 4 lat
III/20/23/2008 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/20/24/2008 odwołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego w radach społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie pełni funkcję organu założycielskiego
III/20/25/2008 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie pełni funkcję organu założycielskiego
III/20/26/2008 zmiany delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713