Czas wygenerowania treści 2020-05-31 22:18:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2007


Sesja nr 9 z dnia 22 czerwca 2007

Nr uchwałyW sprawie
III/9/1/2007 odwołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/9/2/2007 wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/9/3/2007 powołania doraĽnej Komisji ds. monitorowania przygotowań Województwa Śląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
III/9/4/2007 zmiany Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej
III/9/5/2007 zmiany Zastępców Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
III/9/6/2007 zmiany Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
III/9/7/2007 zmiany Przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
III/9/8/2007 odwołania doraĽnej Komisji ds. Polityki Prorodzinnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
III/9/9/2007 odwołania doraĽnej Komisji ds. Polityki Gospodarczej
III/9/10/2007 przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
III/9/11/2007 przyjęcia oświadczenia w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia
III/9/12/2007 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok
III/9/13/2007 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok
III/9/14/2007 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok
III/9/15/2007 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia w latach 2007 - 2008 zobowiązania na realizację projektu promującego Europejski Fundusz Społeczny oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
III/9/16/2007 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2008, 2009, 2010 na dzierżawę światłowodu
III/9/17/2007 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich, na rzecz Gminy Brenna
III/9/18/2007 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Mikołowie, na rzecz Gminy Mikołów
III/9/19/2007 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ulicy Fałata 4 A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w tych budynkach
III/9/20/2007 udzielenia w 2007 roku Gminie Pszczyna pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej Stajni Książęcych, wchodzących w skład kompleksu zamkowego w Pszczynie
III/9/21/2007 sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
III/9/22/2007 ustalenia zasad wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach oraz uchylenia uchwały Nr II/7/10/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
III/9/23/2007 Ramowego planu przedsięwzięć na drogach wojewódzkich w latach 2007-2010
III/9/24/2007 zaliczenia ulicy Częstochowskiej oraz odcinka ulicy Wrocławskiej (od ulicy Strzody do ulicy Kłodnickiej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich
III/9/25/2007 pozbawienia ulicy J. Śliwki oraz odcinka ulicy Nowy Świat (od ulicy Rybnickiej do ulicy Pszczyńskiej) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej
III/9/26/2007 zaliczenia ulicy Słowackiego (od ulicy Nowy Świat do ulicy Ciupków) oraz odcinka ulicy Jagiellońskiej (od ulicy Częstochowskiej do ulicy Dworcowej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich
III/9/27/2007 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie w strukturach Szpitala Oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych
III/9/28/2007 pozbawienia ulic: Wyspiańskiego, Styczyńskiego oraz odcinka ulicy Daszyńskiego (od ulicy Kościuszki do ulicy Słowackiego) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej
III/9/29/2007 przekształcenia Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich poprzez utworzenie w jego strukturach Pracowni hodowli komórek i tkanek in vitro z bankiem tkanek
III/9/30/2007 likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713