Czas wygenerowania treści 2020-07-09 14:06:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2007


Sesja nr 8 z dnia 21 maja 2007

Nr uchwałyW sprawie
III/8/1/2007 przyjęcia oświadczenia dotyczącego organizacji EURO 2012 na terenie Województwa Śląskiego
III/8/2/2007 zmiany uchwały własnej Nr II/53/3/2006 z dnia 25 paĽdziernika 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu wykorzystania odnawialnych Ľródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego
III/8/3/2007 wyrażenia zgody na odwołanie z pełnionej funkcji Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/8/4/2007 zmiany planu finansowego na 2007 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/8/5/2007 zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
III/8/6/2007 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008-2010, na dofinansowanie projektu realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich pod nazwą: Poprawa jakości opieki medycznej dotyczącej leczenia ran, odleżyn i zakażeń w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
III/8/7/2007 zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
III/8/8/2007 zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
III/8/9/2007 likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej
III/8/10/2007 przekształcenia Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
III/8/11/2007 uzupełnienia składu doraĽnej Komisji ds. Rozwoju Samorządów i Promocji Regionu
III/8/12/2007 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2009 i po roku 2009, stanowiącego załącznik Nr 15 do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok
III/8/13/2007 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713