Czas wygenerowania treści 2020-07-07 07:08:58

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2007


Sesja nr 18 z dnia 19 grudnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
III/18/1/2007 określenia Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
III/18/2/2007 przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „STARLAMP” (Strategic area and land management policy) w latach 2008 2010, realizowanego w ramach programu INTERREG IV C oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2008 2010 na realizację projektu „STARLAMP”, realizowanego w ramach programu INTERREG IV C
III/18/3/2007 upoważnienia Pana Janusza Moszyńskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, do jednoosobowego podpisania Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IV C (EFRR/fundusze norweskie) - Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding) w celu realizacji projektu „STARLAMP”, realizowanego w ramach programu INTERREG IV C
III/18/4/2007 przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IVC oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2008 – 2011 na realizację projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C
III/18/5/2007 upoważnienia Pana Janusza Moszyńskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, do jednoosobowego podpisania „Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IV C (EFRR/fundusze norweskie)” (Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IV C funding (ERDF/Norwegian funding) w celu realizacji projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C
III/18/6/2007 zmiany uchwały Nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007
III/18/7/2007 zmiany uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2007 rok
III/18/8/2007 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok
III/18/9/2007 zmiany planu finansowego na 2007 rok zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/18/10/2007 wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ulicy 3 Maja 18
III/18/11/2007 przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Bielsku-Białej poprzez zakończenie działalności Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Chybiu przy ulicy Wyzwolenia 3
III/18/12/2007 uchylenia uchwały Nr III/12/18/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez likwidację Zakładu Medycyny Nuklearnej
III/18/13/2007 wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713