Czas wygenerowania treści 2020-07-07 07:28:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2007


Sesja nr 17 z dnia 28 listopada 2007

Nr uchwałyW sprawie
III/17/1/2007 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/17/2/2007 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/17/3/2007 objęcia mandatu Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego
III/17/4/2007 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/17/5/2007 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/17/6/2007 objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/17/7/2007 powiadomienia Skarbnika Województwa Śląskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
III/17/8/2007 zmiany zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
III/17/9/2007 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008 i 2009 na dofinansowanie realizacji zadań określonych w Programie aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus
III/17/10/2007 zmiany planu finansowego na 2007 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
III/17/11/2007 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok
III/17/12/2007 zmiany uchwały Nr III/9/19/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ulicy Fałata 4 A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w tych budynkach
III/17/13/2007 przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008
III/17/14/2007 nadania statutu Teatrowi Śląskiemu im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
III/17/15/2007 nadania statutu Operze Śląskiej w Bytomiu
III/17/16/2007 nadania statutu Filharmonii Śląskiej w Katowicach
III/17/17/2007 nadania statutu Teatrowi Rozrywki w Chorzowie
III/17/18/2007 podjęcia działań zmierzających do prowadzenia wojewódzkiej instytucji kultury pod nazwą: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przez Województwo Śląskie oraz ministra właściwego do spraw kultury jako wspólnej instytucji kultury


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713