Czas wygenerowania treści 2020-05-31 02:43:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2007


Sesja nr 15 z dnia 7 listopada 2007

Nr uchwałyW sprawie
III/15/1/2007 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008-2017, w łącznej kwocie 7 621 950 zł, na dofinansowanie projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pod nazwą: „Zapobieganie wcześniactwu i poprawa stanu zdrowia dziecka przedwcześnie urodzonego” w ramach Programu „Matka i Dziecko” w województwie śląskim, który zostanie wpisany do umowy polsko - szwajcarskiej na lata 2008-2017
III/15/2/2007 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2009 i po 2009, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007
III/15/3/2007 objęcia przez Województwo Śląskie 410.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie za kwotę 4.100.000 zł
III/15/4/2007 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach będących własnością Skarbu Państwa
III/15/5/2007 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok
III/15/6/2007 zmiany planu finansowego na 2007 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
III/15/7/2007 udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na modernizację drogi gminnej w miejscowości Krasice
III/15/8/2007 wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
III/15/9/2007 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Bystrej w budynku przy ulicy Fałata 4 A-B w klatce B, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 258/10000 na rzecz Gminy Wilkowice
III/15/10/2007 zmiany siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
III/15/11/2007 zmiany uchwały Nr II/39/16/2005 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
III/15/12/2007 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu poprzez zakończenie działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków
III/15/13/2007 ustalenia zasad wynagradzania pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Katowicach
III/15/14/2007 przyjęcia rezygnacji Pana Sławomira Kowalskiego z funkcji Wicemarszałka Województwa Śląskiego
III/15/15/2007 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/15/16/2007 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/15/17/2007 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/15/18/2007 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/15/19/2007 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
III/15/20/2007 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713