Czas wygenerowania treści 2020-07-14 17:34:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2006


Sesja nr 50 z dnia 3 lipca 2006

Nr uchwałyW sprawie
II/50/1/2006 stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego niesprawiedliwego podziału środków unijnych na lata 2007 – 2013
II/50/2/2006 określenia regulaminu, zasad i trybu przyznawania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
II/50/3/2006 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/50/4/2006 udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim i które są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają w swojej strukturze takie zakłady
II/50/5/2006 udzielenia dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, w wysokości 59 027,00 zł
II/50/6/2006 darowizny nieruchomości w Ustroniu, których właścicielem jest Województwo Śląskie
II/50/7/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy dzierżawy gruntu na czas określony, z przeznaczeniem na korty tenisowe ziemne i odstąpienie od procedury wyłonienia dzierżawcy w drodze przetargu
II/50/8/2006 w sprawie: przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie poprzez utworzenie Poradni Radioterapii i Pracowni Tomografii Komputerowej
II/50/9/2006 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie Pododdziału Hostelowego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz likwidację Oddziału Psychiatrycznego dla Przewlekle Chorych 02 i Ośrodka Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego
II/50/10/2006 przekształcenia Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich poprzez utworzenie Poradni Chorób Wewnętrznych
II/50/11/2006 przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez utworzenie Poradni Diabetologii Dziecięcej
II/50/12/2006 zmiany uchwały Nr II/45/13/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji VI Liceum Profilowanego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
II/50/13/2006 zmiany uchwały Nr II/45/14/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
II/50/14/2006 zmiany uchwały Nr II/45/15/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji kierunku kształcenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie
II/50/15/2006 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/50/16/2006 udzielenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bieruniu przy ulicy Bojszowskiej, na rzecz Miasta Bieruń
II/50/17/2006 wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego PN-N-0911/364/R/06, stwierdzające nieważność Uchwały Nr II/48/19/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie: przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez likwidację Gabinetu Stomatologicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Oddziału dla Osób z Zaburzeniami Nerwicowymi
II/50/18/2006 zmiany Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713